Rejestracja  tel. 22 822 30 01;  kom. 507 089 942 ; e-mail gammed@gammed.pl

Specjalistyczne

BADANIA EMG

Badania EMG

Badanie elektrofizjologiczne służące w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego i mięśni. Wyróżnia się między innymi:
 • badania przewodnictwa we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów (ENG)
 • badania czynności bioelektrycznej mięśni (EMG)
 • badanie pobudliwości mięśni (np. próba tężyczkowa)
 • ocenę transmisji nerwowo-mięśniowej (np. próby miasteniczne).
Badania neurograficzne: polega na pobudzeniu włókien czuciowych, ruchowych nerwów obwodowych impulsami elektrycznymi o niewielkim natężeniu, rzędu kilkunastu miliamperów. W badaniu są stosowane elektrody powierzchniowe przymocowane do skóry plastrem.
Badanie elektromiograficzne: jest bezpieczną i rutynowo stosowaną metodą diagnostyczną polegającą na badaniu mięśni cienką, sterylną, jednorazową elektrodą igłową.
Wskazania do badania EMG np.:
 • diagnostyka uszkodzeń pojedynczych nerwów (mononeuropatii), w tym zespołu cieśni kanału nadgarstka,
 • diagnostyka polineuropatii,
 • diagnostyka uszkodzeń korzeni rdzeniowych,
 • diagnostyka chorób obwodowego neuronu ruchowego,
 • diagnostyka uszkodzeń splotów,
 • diagnostyka miopatii,
 • ocena zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w zespołach miastenicznych i w miastenii.
Sposób przygotowania do badania: w dniu badania należy umyć badaną część ciała wodą z mydłem. Nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze,  który ma być badany. Do badania trzeba się zwykle rozebrać. Czasami wystarczy podwinięcie rękawów powyżej łokcia, w innych przypadkach niezbędne jest pozostanie w bieliźnie. Większość badań wykonuje się  w pozycji leżącej.
Leki: pacjenci zażywające doustne antykoagulany (np. acenokumarol) powinni poinformować o tym lekarza przed badaniem.
Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi: należy poinformować o przyjmowanych lekach (szczególnie lekach przeciwkrzepliwych oraz wydłużających czas krwawienia) oraz obecnych chorobach.
Badania wykonuje wykwalifikowany personel z długoletnim stażem pracy w Pracowni EMG.


Serdecznie zapraszamy !

REJESTRACJA

Zapisy na badania w ramach umowy z MOW NFZ

od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00
Zapisy:
osobiście w godzinach pracy rejestracji
telefonicznie w godzinach pracy rejestracji: tel. 22 822 30 01; kom. 507 089 942
mailowo: gammed@gammed.pl

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "GAMMED"

Badania diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej. Diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych.