Rejestracja  tel. 22 822 30 01;  kom. 507 089 942 ; e-mail gammed@gammed.pl

do pacjentów onkologicznych

Apel Ministra Zdrowia

Apel Ministra Zdrowia do pacjentów onkologicznych

12.05.2020; https://www.gov.pl/web/zdrowie/apel-ministra-zdrowia-do-pacjentow-onkologicznych


Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa zdrowie, zwracam się z apelem o zgłaszanie się do szpitali/oddziałów onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu i nieprzerywanie podjętego leczenia onkologicznego. Pomyślność leczenia chorób nowotworowych zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby.

Niestety, z obawy przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 odnotowano spadek liczby pacjentów przyjmowanych do szpitali onkologicznych, a także wzrost liczby pacjentów odwołujących wizyty.

Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ zbyt późne rozpoczęcie leczenia onkologicznego daje zdecydowanie gorsze rokowania na wyleczenie.

Zapewniam, że w dobie pandemii COVID-19 szpitale/oddziały onkologiczne zobowiązane są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym korzystania ze środków ochrony osobistej. Dzięki wprowadzonym standardom, zgłaszający się pacjenci mają zagwarantowaną bezpieczną diagnostykę, a leczenie prowadzone jest w warunkach monitorowanych w trybie ciągłym.

Pragnę przypomnieć, że możliwe jest uzyskanie konsultacji z lekarzem za pomocą teleporady. W tym celu należy skontaktować się ze swoim ośrodkiem zdrowia lub umówić się na teleporadę korzystając ze strony pacjent.gov.pl.

Jednocześnie, mając na uwadze kluczowy czynnik rokowań jakim jest stadium nowotworu, apeluję do wszystkich Polaków, o systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych.

Od maja br. następuje stopniowe odmrażanie nie tylko gospodarki, ale również ochrony zdrowia. Dzięki szybkiemu wdrożeniu specjalnych zasad sanitarnych, podmioty lecznicze ponownie zaczynają realizować programy profilaktyki onkologicznej.

Więcej informacji na temat dostępnych programów profilaktyki onkologicznej można uzyskać na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz pacjent.gov.pl.

Informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia placówek, które realizują badania w ramach programów profilaktycznych, można znaleźć na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

PAMIĘTAJMY

Wykonywanie badań profilaktycznych daje szanse na zidentyfikowanie nowotworu we wczesnym stadium a wczesne rozpoczęcie leczenia daje większe szanse na pokonanie choroby!

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy Państwa, że:

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „GAMMED” nieprzerwanie wykonuje niezbędne w procesie leczenia onkologicznego badania i terapie izotopowe. Każdy z naszych pacjentów przy wejściu do placówki zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni, personel mierzy temperaturę ciała i prosi o wypełnienie ankiety „wstępnej kwalifikacji” zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Rejestracja i pokoje, gdzie przebywają pacjenci, dostosowane są do zachowania bezpiecznej odległości między osobami.
Prosimy również, aby osoby Państwu towarzyszące pozostały poza terenem naszej placówki.  
Nasz personel medyczny cały czas stosuje jednorazowe środki ochrony osobistej.
Rejestracja, gabinety i pracownie diagnostyczne są na bieżąco odkażane, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID-19. Stosujemy stacjonarne przepływowe lampy bakteriobójcze, które cały czas oczyszczają powietrze we wszystkich pomieszczeniach medycznych.

Prosimy o nieodkładanie niezbędnych badań i terapii izotopowych do czasu zakończenia pandemii, ponieważ diagnostyka obrazowa jest dla lekarzy onkologów istotnym elementem oceny Państwa procesu leczenia i skuteczności zastosowanej metody.

Z wyrazami szacunku i poważania
dr hab. n.med. Jarosław B. Ćwikła prof. UWM
Dyrektor Medyczny „GAMMED”

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "GAMMED"

Badania diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej. Diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych.