Rejestracja  tel. 22 822 30 01;  kom. 507 089 942 ; e-mail gammed@gammed.pl

Działalność

naukowa i badawcza

Działalność naukowa i badawcza

Osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne

Image

Prof. dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła Prof. UWM

Specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej i radiologii. Dyrektor Medyczny Centrum Diagnostyczno-Leczniczego „Gammed” oraz Kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej; Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej, Katedry Radiologii, Wydziału Nauk Medycznych (WNM) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie (Uniwersytecki Szpital Kliniczny - USK), Adiunkt habilitowany Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie.
Członek Komitetu Doradczego Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych (ENETS (European Neuroendocrine Tumour Society) oraz członek Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (II Wydział Lekarski) 1990.
Autor i współautor 131 prac naukowych, indeksowanych w większości oryginalnych oraz opracowań eksperckich i rekomendacji europejskich i polskich o łącznym wskaźniku Imapct Factor (IF>250), z ogólną liczbą cytowani wynoszącą ponad 1700 oraz indeksem Hirsha 20 (bez autocytowań).
Współautor wytycznych postępowania klinicznego, opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Guzów Neuroendokrynnych (ENETS) oraz Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych.
Autor i współautor 13 rozdziałów w książkach i podręcznikach.
Autor i współautor ponad 261 prac i doniesień zjazdowych, prezentowanych na spotkaniach naukowych krajowych i zagranicznych.
Stypendysta Fundacji „Stefana Batorego” oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Odbywał stypendia naukowe w Royal Free Hospital Londyn i Univeristy Collage London, Wielka Brytania.
Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych (ENETS), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (EANM- European Association of Nuclear Medicine), oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (PTMN).
Kierownik i główny wykonawca wielu projektów naukowych własnych oraz sponsorowanych. Nagrodzony honorowym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Prezes Stowarzyszenia Pacjentów oraz Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne od 2005 roku.
Działalność naukowa i badawcza
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „GAMMED” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikły, prof. UWM w Olsztynie jest realizatorem wielu grantów oraz projektów  naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jako główny badacz.
Lista najważniejszych dokonań naukowych, projektów krajowych i międzynarodowych oraz publikacji i realizowanych badań klinicznych.
Najważniejsze zagadnienia kliniczne:
Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi:
Najważniejsze publikacje
Zalecenia i rekomendacje ENETS 2016 i 2017:
Zalecenia i rekomendacje Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych 2017
Inne publikacje w dziedzinie NEN w ostatnich 3 latach
Współpraca z renomowanymi ośrodkami kliniczno-naukowymi
Nowotwory Neuroendokrynne
Dozymetria
Medycyna Nuklearna
Radiologia Interwencyjna
Badania kliniczne

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "GAMMED"

Badania diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej. Diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych.