Rejestracja  tel. 22 822 30 01;  kom. 507 089 942 ; e-mail gammed@gammed.pl

Badania

MEDYCYNY NUKLEARNEJ NFZ

Badania medycyny nuklearnej NFZ

Wykaz badań scyntygraficznych
  • Scyntygrafia tarczycy po podaniu technetu (99mTcO4)
  • Scyntygrafia przytarczyc MIBI
  • Scyntygrafia kości trójfazowa /dynamiczna/
  • Scyntygrafia kości statyczna / jednofazowa / całego ciała / whole body
  • Scyntygrafia dynamiczna nerek / scyntygrafia nerek
  • Scyntygrafia ognisk zapalnych
Scyntygrafia
Wskazania
Przed badaniem
Badanie
Po badaniu

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU SIĘ NA WIZYTĘ / BADANIE w ramach umowy z NFZ

  • skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę
  • dokument ze zdjęciem i numerem PESEL potwierdzający tożsamość
  • oryginały lub kopie posiadanych wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych
  • wykaz / informację o chorobach przewlekłych, alergiach, zażywanych lekach oraz inne ważne informacje dla lekarza prowadzącego

REJESTRACJA

Zapisy na badania w ramach umowy z MOW NFZ

od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00
Zapisy:
osobiście w godzinach pracy rejestracji
telefonicznie w godzinach pracy rejestracji: tel. 22 822 30 01; kom. 507 089 942
mailowo: gammed@gammed.pl

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "GAMMED"

Badania diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej. Diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych.