Rejestracja  tel. 22 822 30 01;  kom. 507 089 942 ; e-mail gammed@gammed.pl

Dla pacjenta

Ważne informacje

Ważne informacje dla Pacjenta

Używane w diagnostyce obrazowej SPECT i SPECT/CT znaczniki - izotopy radioaktywne – z grupy radiofarmaceutyków sprowadzane są w większości z zagranicy. Ich dostępność jest ograniczona z uwagi na specyfikę produkcji i transport międzynarodowy.

T
ermin wykonania większości badań uwarunkowany jest dostępnością niezbędnego izotopu oraz jego poziomu aktywności. Przy niektórych badaniach czas oczekiwania może być dłuższy, nawet kilka tygodni i wynika jedynie z dostępności używanych komponentów w danym okresie oraz liczbie osób zakwalifikowanych.

B
ardzo ważne jest, aby punktualnie stawić się w wyznaczonym dniu na badanie lub w przypadku rezygnacji - niezwłocznie odwołać termin badania. Zamówiony i nie wykorzystany z uwagi na niestawienie się pacjentka znacznik ulega rozpadowi i nie można wykorzystać go dla innego pacjenta. Nie odwołanie badania skutkuje poniesieniem wysokiego kosztu zakupu znacznika oraz jego specjalistyczną utylizacją. Bez niezwłocznego odwołania inny pacjent oczekujący na badanie nie może z niego skorzystać.

C
zas pobytu od rejestracji, wypełnienia dokumentacji, podania znacznika, jego metabolizmu i samego badania zależy od rodzaju badania, typu choroby, wieku pacjenta, stanu zdrowia i czasu obrazowania. Pacjent musi być przygotowany na pobyt od 30 minut do nawet 5 godzin. W tym czasie zapewniamy Państwu wodę do nawadniania organizmu i ciepłe napoje w pokoju pacjentów jest osobna toaleta wyłącznie do Państwa dyspozycji oraz czasopisma i TV. Przybliżony czas pobytu uzyskacie Państwo w trakcie zapisywania się na badanie.

W
ażna informacja dla kobiet w ciąży. Wykonywanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest w przypadku  kobiet ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Jeżeli badanie musi być wykonane, zastosowanie mają specjalne procedury zmniejszające maksymalnie wszelkie ryzyko dla dziecka.

REJESTRACJA

Zapisy na badania w ramach umowy z MOW NFZ

od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00
Zapisy:
osobiście w godzinach pracy rejestracji
telefonicznie w godzinach pracy rejestracji: tel. 22 822 30 01; kom. 507 089 942
mailowo: gammed@gammed.pl

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "GAMMED"

Badania diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej. Diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych.