Rejestracja  tel. 22 822 30 01;  kom. 507 089 942 ; e-mail gammed@gammed.pl

Tomografia

komputerowa

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

W styczniu 2019 roku uruchomiliśmy dla Państwa nowoczesny aparat hybrydowy NM/CT 860.
Niskoemisyjny Revolution ACTs jest skanerem tomograficznym o wysokiej rozdzielczości. Aparat umożliwia także akwizycję badań diagnostycznych z użyciem środka kontrastowego.
System wyposażony jest w automatyczną kontrolę ekspozycji wykorzystującą funkcje Auto mA oraz Smart mA. Funkcje te odpowiadają za automatyczny dobór modulacji prądu lampy, a ich dokładność znacznie przewyższa wartości oszacowane dla pacjenta przed rozpoczęciem badania.
Ponadto aparat zawiera oprogramowanie do zarządzania dawką SmartDose z iteracyjnym algorytmem redukcji dawki ASiR, którego technologia umożliwia zredukowanie dawki do 40% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości obrazu.
W praktyce stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę przyjmowaną i pochłoniętą przez pacjenta przy badaniach TK, w zależności od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego oraz praktyki klinicznej.
Nowoczesna technologia pomaga naszym specjalistom z dziedziny medycyny nuklearnej, diagnostyki obrazowej, radiologii i onkologii w poprawie trafności rozpoznań przy niższej dawce przyjmowanej przez pacjentów w trakcie wykonywania wskazanej klinicznie tomografii komputerowej.

Gammakamera GE

REJESTRACJA

Zapisy na badania w ramach umowy z MOW NFZ

od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00
Zapisy:
osobiście w godzinach pracy rejestracji
telefonicznie w godzinach pracy rejestracji: tel. 22 822 30 01; kom. 507 089 942
mailowo: gammed@gammed.pl

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "GAMMED"

Badania diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej. Diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych.