Rejestracja  tel. 22 822 30 01;  kom. 507 089 942 ; e-mail gammed@gammed.pl

DLA PACJENTA

Ważne informacje

Przydatne informacje

Strony internetowe, ważne telefony
STRONY INTERNETOWE

Najważniejsze informacje MOW NFZ dla pacjentów:
www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/
Informacje/wyszukiwarka o zawartych umów z MOW NFZ: https://aplikacje.nfz.gov.pl/
ZIP, Zintegrowany Informator Pacjenta: https://zip.nfz.gov.pl/

TELEFONY

Całodobowa infolinia ogólna MOW NFZ:
tel.: 22 456 74 01; fax: 22 582 84 21
Bezpłatna infolinia kolejkowa: 0 800 804 007
Warszawska Informacja Medyczna: 22 827 89 62 lub 22 826 83 00
(informacje na temat przychodni, gabinetów, adresów, telefonów)
Warszawska Informacja Medyczna: 0 800 777 770
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590
(czynna od poniedziałku do piątku od 09:00-21:00).
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
Zasady ubezpieczenia zdrowotnego
NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA – OCHOTA

REJESTRACJA

Zapisy na badania w ramach umowy z MOW NFZ

od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00
Zapisy:
osobiście w godzinach pracy rejestracji
telefonicznie w godzinach pracy rejestracji: tel. 22 822 30 01; kom. 507 089 942
mailowo: gammed@gammed.pl

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "GAMMED"

Badania diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej. Diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych.